Yetersiz Disk Alanı Uyarısının Kapatılması

Başlat > çalıştır satırına

Regedit yazıyoruz.

HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Policies > Explorer

bölümüne gelip bölüm altında yeni bir DWORD değeri oluşturuyoruz ve adını “NoLowDiskSpaceCheck” olarak değiştirip, değer olarak “1” giriyoruz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.